fi
fi

Riidanratkaisuvaliokunta: Helsinki Titans säilyy Krikettiliigassa

Riidanratkaisuvaliokunnan päätös tapauksessa DRC-2023-1

Julkinen lyhennelmä

Helsinki Cricket Club ry:tä Krikettiliigassa edustava Helsinki Titans peluutti edustuskelvottomia pelaajia kolmessa Krikettiliigan ottelussa 2.6., 6.6. ja 9.6. Asian tultua julki liigajohtaja sovelsi päätöksessään 11.6. kilpailusääntöjen (League Rules) kohtia 2.1.5 ja 7.1.1 1) todeten kaikki joukkueen ottelut, joissa oli peluutettu edustuskelvottomia pelaajia, luovutusvoitoiksi vastustajille siten, että joukkueen lyöntivuoroista merkitään kaikki syöttösarjat pelatuiksi ilman yhtään tehtyä juoksua (2.1.5), 2) peruuttaen seuran Krikettiliigalisenssin, 3) määräsi seuralle 300 euron maksun lisenssiehtojen noudattamattomuudesta, sekä 4) määräämällä joukkueen kaikki tulevat Krikettiliigaottelut luovutusvoitoiksi vastustajille ja ottelun kulut seuran maksettavaksi (7.1.1).

Seuran ehdottomalla vastuulla on pelaajalisenssien voimassaolon ja edustusoikeuden seurakiinnityksen tarkistaminen. Seuroilla on pääsy pelaajiensa lisenssitietoihin.

Helsinki Cricket Club ry valitti 12.6. riidanratkaisuvaliokunnalle Krikettiliigalisenssin peruuttamisesta.

Riidanratkaisuvaliokunnan puheenjohtaja keskeytti välipäätöksellään Krikettiliigalisenssin peruuttamisen toimeenpanon 13.6. kunnes asia on käsitelty valiokunnassa.

Valiokunta päätti 1.7. peruuttaa Krikettiliigalisenssin peruutuksen kohtuuttomana rangaistuksena viitaten urheilun oikeusturvalautakunnan ratkaisuihin 2/2012 ja 4/2010. Peruutettu otteluohjelman mukainen ottelu 12.6. todettiin joukkueen luovuttamaksi. Muut rangaistukset, joista seura ei valittanut, jätettiin liigajohtajan ratkaisun mukaisiksi.

Käsittelyyn osallistuivat puheenjohtaja Tuomas Tiihonen, tilapäinen jäsen Sriharsha Kuchimanchi ja tilapäinen jäsen Kari Turunen. Päätös on yksimielinen ja siitä voi valittaa edelleen urheilun oikeusturvalautakuntaan.

Valiokunnan päätös on julkinen ja sen saa kokonaisuudessaan osoitteesta