enfi
enfi

Tietoa meistä

Cricket Finlandin missio, toimintaperiaatteet ja arvot

Cricket Finlandin eli Krikettiliiton missio on tehdä kriketistä arvostettu, menestyvä, saavutettava ja hauska urheilulaji Suomessa. 

Krikettiliiton tarkoitus on edistää kriketin harrastusta mahdollisimman monien suomalaisten ja Suomessa oleskelevien henkilöiden keskuudessa lajin kaikilla tasoilla ja toimia jäsenyhteisöjensä yhdyssiteenä. Lisäksi liitto edistää ja valvoo lajin kehitystä maassamme ja edustaa Suomea lajin kansainvälisissä elimissä.

Liiton tavoitteena on luoda mahdollisuus kokea lajin tuomaa liikunnan iloa mahdollisimman laajasti eri väestöryhmille ja sen myötä edesauttaa harrastajien hyvinvointia ja terveyttä sekä fyysisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista. Liiton toiminnan erityinen painopiste on lasten ja nuorten ohjaamisessa lajin piiriin.

Tarkoitustaan liitto toteuttaa tekemällä lajiin liittyvää valistus- ja koulutustyötä, edesauttamalla krikettiseurojen perustamista ja seurojen sisäistä kehittämistä, järjestämällä kansallista kilpailullista harrasteliikuntaa kriketin kaikilla tasoilla, tukemalla ei-kilpailullista harrastekrikettiä sekä järjestämällä kansainvälisiä kilpailutilaisuuksia. Liitto laatii ja vahvistaa lajissa käytettävät kriketin kilpailusäännöt ja mestaruuskilpailumääräykset ja ratkaisee niitä koskevat erimielisyydet. Liitto myös julkaisee ja kustantaa krikettiaineistoa, edustaa jäseniään ulkomailla ja pitää yhteyttä vastaaviin ulkomaisiin järjestöihin.

Valtakunnallisena lajiliittona Suomen Krikettiliitto ajaa kriketin etua kotimaassa ja valvoo sitä, että liitto ja sen jäsenseurat noudattavat Suomen Olympiakomitean, ICC:n (International Cricket Council, Kansainvälinen Krikettiliitto), Marylebone Cricket Clubin (MCC), Liikuntalain ja -asetuksen sekä muiden lajia ja liikuntaa määrittelevien tahojen sääntöjä, määräyksiä, velvoitteita ja eettisiä periaatteita. 

Arvot

Krikettiliitto on kodifioinut toimintasääntöihinsä ja niiden perusteella hyväksyttyihin alemman tasoisiin sääntöihinsä eettisiä arvoja toteuttavat periaatteensa. Lajin universaalien sääntöjen esipuheeseen sisällytetty ”pelin henki” (Spirit of Cricket) toimii ohjenuorana kaikissa krikettiotteluissa. Erityisiä sääntöjä on annettu seuraavilta osa-alueilta:
– yhdenvertaisuus ja tasa-arvo (yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma) *
– käytösnormisto (Code of Conduct and Spirit of Cricket) *
– antidoping, kurinpitomenettely dopingtapauksissa (Antidopingohjelma, Anti-Doping Rules)
– ottelumanipulaatio (Anti-Corruption Code)

Krikettiliiton synty

Suomen Krikettiliitto ry eli Cricket Finland on perustettu vuonna 1999 neljän perustajaseuran yhteistyöllä. Krikettiliitosta tuli Kansainvälisen Krikettiliiton, ICC:n (International Cricket Council) jäsen vuonna 2000. Seuraavaa merkittävä etappi suomalaisessa krikettihistoriassa oli Keravalla sijaitsevan, kansainväliset standardit täyttävän kansallisen krikettikentän vihkiminen vuonna 2014. Vuoden 2015 loppuun mennessä Suomessa oli jo 30 rekisteröitynyttä krikettiseuraa aina Helsingistä Ouluun. 

Krikettiliitto on myös Suomen Olympiakomitean jäsen.