enfi
enfi

Krikettiharjoitukset COVID-19-pandemian aikana: 14.-31.5.

Suomen hallituksen viimeaikaisten ohjeiden mukaisesti koronarajoituksia lievennetään asteittain 14.5.-31.5. välisenä aikana. Tästä syystä Suomen Krikettiliitto on laatinut seuroille uudet krikettiharjoitusten järjestämistä koskevat ohjeet. Nämä ohjeet on laadittu ainoastaan seurojen harjoituksia varten. Liigaotteluita koskevat ohjeet päivitetään erikseen Suomen hallituksen ja toimivaltaisten terveysviranomaisten antamien ohjeiden mukaan.

Tämänhetkisten ohjeiden mukaan ulkona ilman fyysistä lähikontaktia pidettävät harjoitukset voidaan tiettyjä rajoituksia noudattaen järjestää. On erittäin tärkeää, että Krikettiliitto ja kaikki sen jäsenseurat noudattavat kaikkia viranomaisten asettamia vaatimuksia ja sääntöjä.

Tämä tarkoittaa, että

 • harjoituksissa voidaan harjoitella enintään kymmenen henkilön ryhmissä
 • kahden metrin turvaväliä on noudatettava koko harjoitusten ajan
 • hyvää käsihygieniaa on ylläpidettävä
 • fyysistä kosketusta on vältettävä
 • pelaaja ei saa yskiä tai aivastaa toiseen henkilöön päin ja
 • pelaajan on pysyttävä kotona, vaikka oireet olisivatkin vain erittäin lieviä.

Näiden periaatteiden mukaisesti Krikettiliitto on laatinut seuraavat suositukset:

 • Ulkoharjoittelu voidaan aloittaa aikaisintaan 14.5.2020.
 • Harjoitukset toteutetaan pareittain tai pienissä ryhmissä (enintään 10 henkilöä).
 • Ulkokentän käyttöön on oltava asianmukainen lupa.
 • Harjoituksissa on noudatettava viranomaisten yleisiä suosituksia, joiden mukaan ylläpidetään turvavälejä, vältetään mahdollisuuksien mukaan fyysistä kosketusta ja varmistetaan hyvä turvallisuus.
 • Jokaisen pelaajan on pestävä kätensä sekä ennen harjoituksia että niiden jälkeen.
 • Keravan klubitalo ja sen  pukuhuoneet, wc-tilat ym. pidetään suljettuna. Myös kunnallisten kenttien pukuhuoneet ovat kiinni. Harjoituksiin siis tullaan urheiluvaatteissa ja harjoituksista poistutaan vaatteita vaihtamatta (wc-tiloja ei saa käyttää pukuhuoneena; tuo oma käsidesi).
 • Harjoituksiin ei saa osallistua, jos pelaajalla on oireita.
 • Harjoituksissa käytetään vain kunkin pelaajan omia pelivälineitä. Esimerkiksi mailoja, palloja, käsineitä tai kypärää ei saa lainata toisille/toisilta.
 • Lyöntihäkkiharjoituksessa (nets) jokainen syöttäjä saa käyttää vain omaa palloaan.
 • Älä sylje pallolle tai muutenkaan; krikettipalloa ei saa harjoitusten aikana kiillottaa käyttäen hikeä tai sylkeä.
 • Vältä harjoituskentän rakenteiden tai laitteiden koskettamista.
 • On pyrittävä siihen, että erilaisia harjoitusvälineitä kuten hiloja, koskettaa vain yksi henkilö, esimerkiksi vain valmentaja.

Eri seurojen ja harjoituspaikkojen välillä on suuria eroja. Siksi nämä ohjeet eivät välttämättä sellaisenaan sovi suoraan käytettäväksi. Edellä antamiemme ohjeiden lisäksi suosittelemme, että harjoitusten toteuttamisessa noudatetaan tervettä järkeä.

Jos seurassa on epävarmuutta siitä, millä ehdoilla se voi jatkaa harjoituksia, seurasta voidaan aina ottaa yhteyttä Krikettiliittoon sähköpostitse osoitteeseen: .