enfi

Avoimet tehtävät

Tällä hetkellä haemme

Kilpailuhallinnoijaa
(tuntipalkkainen, 10-20t/vko)
Hakuaika päätyy 19.2.

Kilpailujohtajaa
(vapaaehtoinen, 2-10t/vko)
Hakuaika päättyy 5.3.

Merkittävänä panostuksena kilpailutoiminnan sujuvuuteen Krikettiliitto hakee

Kilpailuhallinnoijaa

Viikkotunnit: 10-20
Tehtävän tyyppi: Tuntipalkkainen, 10€/h
Sijainti: Etelä-Suomi (80-90% etätyötä, toimipiste Helsingissä)
Toivottu aloitusajankohta: Maaliskuun puolivälissä; kaksi ensimmäistä viikkoa samaan aikaan tehtävän tilapäisen hoitajan kanssa
Haku päättyy: 19.2.

Tehtävä

Kesäkauden aikana (1.5.–30.9.):

 • Varmistaa liiton kilpailuiden suunnitellun etenemisen olemalla pääasiallinen yhteyshenkilö liiton ja pelaavien seurojen välillä kilpailuhallinnon rutiiniasioissa
 • Tärkeimmät tehtävät liittyvät kilpailuhallinnon rutiinien, seurasiirtojen ja pelaajalisensoinnin, aikatauluongelmien, kenttähallinnon tukitehtävien, sekä pelaaja- ja seurakurinpidon nopeaan ja luotettavaan hoitamiseen
 • Toimii tarvittaessa tukena kilpailuviestinnän, tietovarantojen laadunvarmistuksen ja luvitettujen kilpailuiden tehtävissä
 • Hoitaa useimmat rutiiniasiat itsenäisesti sekä siirtää muut asiat eteenpäin selkeää prosessia noudattaen

Kesäkauden ulkopuolella: (1.10.–30.4.):

 • Tehtävän painopiste on sisäkilpailuiden suunnittelussa ja hallinnoinnissa, pelaajien seurasiirroissa ja seuraavaan kesäkauteen valmistautumisessa.

Ihanteellinen hakija

 • Suorittaa rutiinitehtävät kohtuullisella nopeudella ja erittäin tarkasti
 • Vahvat englannin kielen taidot ja vähintään kohtuullinen suomen kielen taito
 • Erinomaiset suulliset ja kirjalliset viestintätaidot
 • Kokemusta urheilukilpailuiden järjestämisestä
 • Tuntee sovellettavat säännöt tai pystyy omaksumaan ne nopeasti

Tehtävä edellyttää joidenkin rutiinien suorittamista etätyönä myös viikonloppuisin kesäkauden aikana.

Tehtävään valituksi tuleminen edellyttää liiton eettisten sääntöjen ja muiden tehtävää sitovien sääntöjen hyväksymistä. Krikettiliitto kannustaa kaikkia sukupuolia edustavia hakijoita hakemaan tehtävään.

Mikäli sinulla on kysymyksiä tehtävästä, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen tai soittaa Tekninen johtaja Tuomas Tiihoselle, 040 768 4258.

Varmistaakseen kilpailutoiminnan jatkuvan kehityksen, Krikettiliitto hakee

Kilpailujohtajaa

Viikkotunnit: 2-10
Tehtävän tyyppi: Vapaaehtoinen
Sijainti: Suomi
Toivottu aloitusajankohta: Huhtikuun alussa. Kesäkauden tehtävissä painottuu liigahallinnoijan tukeminen ja seuraavan sisäkauden valmistelu, sekä kilpailusuunnittelun opetteleminen kesäkautta 2024 varten.

Tehtävä

 • Valvoo kaikkien liiton järjestämien kilpailuiden suunnittelua ja toteuttamista sekä tukee kilpailuhallinnoijan onnistumista rutiinitehtävissä
 • Krikettiliiton johtoryhmän jäsenenä toimii myös laajemmin lajin kehityksen mahdollistamiseksi Suomessa
 • Vastaa pelimuoto– ja sarjatasoesitysten laatimisesta, joukkueilmoittautumisten valvomisesta, sekä kilpailuiden aikatauluttamisen koordinoinnista
 • Tulkitsee lajisääntöjä ja tekee niiden perusteella päätöksiä
 • Toimii toisen asteen tukena kilpailujen rutiiniasioissa

Ihanteellinen hakija

 • Tuntee liiton kilpailusäännöt ja kotimaiset kilpailut
 • Vahva englannin kielen taito (suomen kielen taito on etu)
 • Erinomaiset suulliset ja kirjalliset viestintätaidot
 • Osaa toimia ryhmän jäsenenä liiton johtoryhmässä ja itseohjautuvasti kilpailujohtajana
 • Hyödyntää analyyttisiä taitojaan suunnittelussa ja päätöksenteossa
 • Joko ei pelaa kilpakrikettiä tai vähintään ei pelaa Krikettiliigassa tai Kansallisen Liigan ensimmäisessä divisioonassa

Tehtävä edellyttää puhelimitse saatavilla oloa joidenkin kesäkauden viikonloppujen ajan.

Tehtävään valituksi tuleminen edellyttää liiton eettisten sääntöjen ja muiden tehtävää sitovien sääntöjen hyväksymistä. Krikettiliitto kannustaa kaikkia sukupuolia edustavia hakijoita hakemaan tehtävään.

Mikäli sinulla on kysymyksiä tehtävästä, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen tai soittaa Tekninen johtaja Tuomas Tiihoselle, 040 768 4258.